Knepiga CMS-termer #20: Responsive design

In Javascriptramverk, Nyheter, Responsive Design / Mobilwebb by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Responsive design, responsive web design, responsiv design eller adaptive design är ett sätt att formge webbsajt och webbtjänster för en anpassad användarupplevelse. Detta sker genom att en webbdesign förstoras eller förminskas efter den läsenhets skärmstorlek som nyttjas. Termen myntades i maj 2010 av Ethan Marcotte.

http://www.straightupsearch.com/files/2011/12/Untitled-1.jpg

På så sätt fungerar samma webbdesign för olika PC, olika tablet/läsplattor och alla möjliga typer av smart phones. Responsive design baseras på en kombination av grid system och CSS3 media queries som:

  • min-width
  • max-width
  • orientation

För att anpassa användarupplevelsen i en responsiv web design.

Leave a Comment