Knowit Experience vinner nytt uppdrag för juridikbyrån, iscensätter ytterligare ledningsförändringar

In CXM, E-handel, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Nu släpps livspusslet.se som är en en digital plattform med samlad inspiration, kunskap och tjänster som svenska medborgare kan ha nytta av. Inom juridik, ekonomi eller någon av de situationer som de flesta ställs inför förr eller senare under livet. Knowit har varit med under resans gång och har bidragit med såväl affärsutveckling och strategi som UX och utveckling.

Kunden är Familjens Jurist som är en juridisk byrå inom familjerätt, grundat i Göteborg 2002. Företaget har ca. 170 medarbetare idag.

Vi har mer på samma ämne:  H&H Group vill göra Comprend datadrivna, slås ihop med Nordic Morning

Samtidigt sker även de väntade förändringarna på idag helt bortputsade och helägda varumärket Creuna. Varken lokal, varumärke eller [ppp_patron_only level=”1″ silent=”no”]ledning skulle påverkas. Menade Creunas ledning i ett uttalande till MKSE.com vid övertagandet. Därefter fick vissa ifrån tidigare ledningsgruppen gå, som MKSE.com berättat om. Och idag lämnar även Creunas VD Johanna Fagrell Köhler för att bli ny VD för konkurrenten H&H Group Comprend. Ett tidigare IR/börsbolagsfokuserat samt a11y/tillgänglighetsintresserat Comprend vi inte hört mycket av under pandemin eller tiden strax innan.

Vi har mer på samma ämne:  AMF installerar Office 365 intranätstöd för 350 nya "hemmakontor", samlar Episerver externt

Under 2019 minskade Comprend omsättningen till 103 (111 Mkr) Mkr. Rörelseresultatet minskade till 0,5 Mkr (8,3 Mkr). Det är ännu okänt hur siffrorna för 2020 såg ut.

Creuna/Knowit tidigare ledning och VD utlovade samtidigt ”ett bra resultat 2020” för Creuna AB. Än så länge har man bara påpekat att ”vi ser tydliga synergivinster. Experience har ökat sin omsättning och resultat med cirka 40%”.

[/ppp_patron_only]