Kommuner köper in Formpipe e-arkiv för hela 22 Mkr

In ERP/ECM, Formpipe Platina, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla och Upplands Väsby väljer handla upp en ny molnbaserad Formpipe e-arkivlösning.

Tilldelningsbeslutet gäller en avtalsperiod om fyra år med optioner om förlängning på ytterligare fyra år. Det totala anbudspriset gäller investeringar för e-arkiv som molntjänst, införande och anslutning av flera system över en åttaårsperiod, enligt prismodellen som satts upp av de fem kommunerna i anbudsunderlaget.

Ordern värderas till hela 22 Mkr för en flerårsperiod.

”– Vi ser en gradvis ökning av efterfrågan för molntjänster.  För oss som leverantör är detta positivt, intäkterna är till 100 % repetitiva och vi vet av erfarenhet att våra kunder investerar långsiktigt i våra produkter och ökar sitt utnyttjande över tiden.”

Säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

0Mkr
var affären värd. Och idag slöt bolaget en ny 3 Mkr Platina affär
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Malmö Stad köper in Formpipe ärendehantering, SiteVision och RPA på plats

Leave a Comment