Koncernen handlade upp PIM, digital marknadsföring och e-handel i samma lösning

In E-handel, litium, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Byrån Toxic har under sommaren inlett ett nytt samarbete med den svenska lokalgrossisten Varsego. En jätte inom varor till kunder inom Servicehandel, Horeca och Food Service med 28 lokalkontor utspridda över Sverige. Varsego ska få en ny litium e-handel och PIM-uppsättning.

” – Vi är stolta över att ha inlett ett samarbete med Varsego och att tillsammans få vara med och digitalisera deras affär.”

Säger Oscar Salomonsson, Digital affärsutvecklare på Toxic. Varsego ville satsa på sin digitala affär och på sätt öka värden för deras kunder och samtidigt effektivisera interna arbetsflöden. De ska automatisera och rationalisera olika flöden kopplat till deras e-handel.

” – Varsego Sverige AB jobbar mot höga mål och växer på marknaden. Som ett steg mot att möta våra höga mål men också för att ytterligare förenkla och förbättra våra kunders upplevelse hos Varsego såg vi det som nödvändigt att ta ytterligare ett steg i vår digitala resa. För att göra just det kom vi i kontakt med Toxic som med sin nyfikenhet, problemlösning och expertis inom området kändes helt rätt att tillsammans med oss genomföra denna resa. Redan från början sattes ribban högt, och i den inledande fasen har vi genom en förstudie fått en bra och överskådlig överblick på de möjligheter vi har framför oss. Vi känner oss mycket trygga med Toxic som leverantör i detta samarbete och ser fram emot resan som kommer att ta Varsego till en ny digital nivå.”

Säger Joacim Bergström, sälj- och marknadskoordinator på Varsego.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Svenska lantbruket digitaliseras med ny litium SaaS e-handel

Varsego har ett behov av ett mer lätthanterligt system att arbeta i, som stödjer produkthantering och funktioner för att berika produkter, samt kunna exportera produkter och filer till andra system. Valet av plattform föll därför på

Litium valdes ut då det kallas ett användarvänligt system som kombinerade digital marknadsföring, försäljning och produkthantering (PIM) med e-handel i en och samma plattform. Stdöf rö riktade kampanjer och kundunika priser för att öka försäljningen i e-handeln. Toxic står som helhetsleverantör för affärsutveckling, projektledning, koncept/design och utveckling.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  69 procent av alla B2B-företag har nu igång digital försäljning

Varsego äger även Hemglass och Hemglass.se, som återfinns på en Dynamicweb lösning.

Butiksdöd. Omnikanal-investeringar och digitala projekt som pågår runt om i Sverige

MKSE.com har samlat på sig en lista med allt som händer.