Kundförfrågningar inom IT minskade med 15 procent, generellt tufft helår

In Nyheter, Offentlig sektor, Offshore development by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Cinode berättar om egna siffrorna från 2023 under tisdagen. Det visade sig bli ett tufft år och framförallt ett kämpigt avslutande kvartal för IT-konsultföretagen. Medeltillväxten för de börsnoterade konsultbolagen under Q4 var endast 3,1 procent. Detta jämfört med 15,3 procent under 2022. En fjärdedel av företagen hade dessutom lägre omsättning än året innan.

0 %
har minskat i antalet anställda
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Antalet förfrågningar om nya uppdrag under kvartalet minskade med 14,6 procent enligt Eworks siffror som Cinode tagit del av.

Antalet medarbetare har ”justerats” på flera håll. Två av tre konsultbolag har färre medarbetare under sista kvartalet jämfört med ett kvartal tidigare. På helårsbasis ska hälften av bolagen ha minskat sin personalstyrka.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Enfo gör satsning på blended/offshore AWS, IBM och SAP expertis inför lågkonjukturen