Landshypotek Bank undviker egenbyggda system, köper in SAP HANA banklösning

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Landshypotek påstår sig vara den första banken i Sverige som infört SAP HANA som banksystem och ny databasplattform. Landshypotek Bank hoppas därmed kunna bli bättre på att förstå och följa sina kunder. Detta genom utökad analys och visualisering via den nya plattformen. Den nya SAP HANA installationen ska även göra det möjligt att i realtid skapa individanpassade kunderbjudanden samt bättre bedöma saker inom den kritiska in- och utlåningsverksamheten.

”– Med vår nya lösning kan vi möta morgondagens krav och våra kunders behov på ett bättre sätt. Vi går här i bräschen för utvecklingen på bankmarknaden. Det är både kul och nödvändigt som mindre nischbank.”
Säger Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank.
För olika svenska uppstickarbanker har det varit vanligare att köpa in färdiga, molnbaserade banklösningar än att bygga egna mångmiljardsystem. Ålandsbankens Crosskey eller vissa schweiziska system dyker upp här.
Det har tagit viss projekttid för Landshypotek. SAPs påbörjade sitt byte av bankplattform redan för tre år sedan. Applicon har varit partner i arbetet med att införa HANA databaser på Landshypotek Bank.
Landshypotek.se är en Episerver installation Valtech tidigare jobbade med sedan 2011. Men nu ska Knowit ha kunden, får MKSE.com veta.

Leave a Comment