Ledande hamnbolag spetsar erbjudande och informationsstruktur, WCAG 2.1 anpassar

In Nyheter, Tillgänglighet, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

En av norra Europas ledande hamnar, Helsingborgs Hamn, ville både spetsa till sitt erbjudande samt på samma gång lyfta externwebbens informationsstruktur på flera olika sätt. Tillsammans med Consid arbetade Helsingborgs Hamn fram en ny webb och digitalstrategi som numera inte bara lever upp till tillgänglighetskraven för WCAG 2.1 utan också i design förmedlar känslan av ”Sveriges största hamn”. Allt på WordPress CMS.

Helsingborgs Hamn är en kommunal verksamhet och initiativet till att göra om externwebben kom med kravet på tillgänglighet som började gälla september 2020. Cypress tillgänglighetsanalysverktyg ska ha används för detta syfte. Målet och syftet med den nya hemsidan ska varit att:

  • Synliggöra hamnens erbjudande för sjötjänster, landtjänster och kryssningsfartyg.
  • Modernisera externwebben och informationsstrukturen så att de som söker information hittar den på hemsidan istället för att behöva ringa till kundtjänst.
  • Behålla de nöjda kunderna och öka deras förtroende genom att lyfta hamnens styrkor.
  • Visa upp den fysiska hamnen för nyfikna Helsingborgsbor och underhålla en bra relation med Helsingborgs stad.
  • Förbereda externwebben för att integreras med nya tekniska plattformar i framtiden.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Orange Business Services ersätter Basefarm, ny plattform