Lilla Fishbone bakom hundra SharePoint MOSS 2007 project

In Nyheter, Office 365 SharePoint Online, SharePoint MOSS 2007 by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Fishbone Systems är nöjda med att representera inte färre än 100 Sharepoint MOSS 2007 projekt. De måste de vara ledande i landet med.

Och uppdragen fortsätter komma in. Den sedvanliga diskretionen gör att det enbart smusslas om:

  • Kemikoncernssystem för att effektivisera verksamhet genom tydligare ledning och styrning
  • Intranät åt Postorder och e-handelsföretag
  • En kommun i Mälardalen satsar på nytt intranät i Sharepoint.

Fler Sharepoint MOSS 2007 projekt alltså. Imponerande för ett så litet företag. De är bara 35 anställda. Är det internkompetens hos beställarna som täcker upp arbetsgrupperna, eller är det främst licensförsäljning som de 100 uppdragen åsyftar?

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Adobe vitalt i ny Ericsson martech och CRM-strategi 2022

Fishbone kommer i november även att hålla i några av de första svenska Sharepoint 2010 seminarierna.

Storkonkurrenten Precio är iaf 65 anställda.

Leave a Comment