Så blir nya automatiserade och proaktiva AI-medarbetaren Custom Copilot i Sharepoint

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

En av de större nyheterna från årets Microsoft Build 2024 rörde faktiskt Sharepoint. Att snabbt träna AI på omfattande, egen data i olika kanaler och sammanhang har ju blivit är det nya, nya dataguldet för big tech runt om i världen. Här har Microsoft vansinniga fördelar med framförallt populära Teams men även smarta förvärv som Linkedin. För att inte tala om hela Office-sviten och operativsystemet, där vi snart får finna oss i att vartenda knapptryck, interaktion och inläst del av allt vi gör loggas av AI.

Detta för ett ”promptfritt” nästa steg där AI mycket mer proaktivt kan föreslå aktiviteter eller helt ta över sysslor. I längden vill Satya Nadella ta över alla mer rudimentära uppgifter vi gör digitalt. Denna ”mänskliga uppgradering” hos Microsoft går under samlingsnamnet ”Copilot AI”.

0 mdr
delar content skapas i Sharepoint varje dag
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

En mer konkret del av Microsofts Copilot-utbud det, fram tills nu, inte talats så mycket om, finns inom Sharepoint. Med nya Custom Copilots hamnar fil-, dokumenthanterings och samverkansplattformen i centrum. Sharepoint får inom kort en uppgradering på samma, mer automatiserade och proaktiva sätt som Copilot AI är tänkt fungera. Custom Copilots är något av ett första mer konkret, sätt knyta ihop olika dokument (som i en vanlig folder) som sedan ger förslag på vad man kan göra med datan och i förlängningen blir som en ”extra medarbetare” i arbetsteam och inom företag. Med svar och sammankopplade insikter baserat på alla inlagda dokument.

Det går även att knyta till externa datakällor på ett enkelt sätt, berättar Microsoft. Det går att styra Copilot hur ”den ska bete sig” samt det finns möjlighet att exportera effektivt tränade och produktionshöjande piloter så de tillför samma nytta i kommande projekt. AI skapat innehåll taggas i t ex Teams och Sharepoint och piloten kan givetvis även användas för mer kronologisk information, som en ”sekreterare” som berättar om vad som hänt i teamet den senaste tiden.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  SAS lämnar Sverige och avnoteras, presenterar ny "employee experience"