LRF handlar upp digital partner, väljer Umbraco som ny plattform

In Nyheter, Optimizely/Episerver, Umbraco, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

LRF – Lantbrukarnas Riksförbund har efter en längre upphandling valt ut sin nya digitala partner. Det blev Toxic som tar över jättekontot.

Samarbetet ska vara långsiktigt från båda parter och innefattar bland annat att en ny webblösning för LRF ska börja tas fram omgående. Målsättningen med den nya webben är bland annat att underlätta kommunikationen med LRF:s medlemmar och intressenter, skapa tydlighet och anpassa innehåll till olika målgrupper samt stärka LRF:s varumärke och därigenom nå nya medlemmar. Den nya webben byggs i Umbraco, som kallas en plattform ”framtagen med användarvänlighet i fokus för såväl besökare som redaktörer”.

”– Att förnya LRF:s webbplats är angeläget, inte minst för våra medlemmar som skrivit motioner till vår riksförbundsstämma om det. En del av processen var att hitta en digital partner som kan hjälpa oss skapa en plattform som möter våra behov och önskemål. Vi ser fram emot att samarbeta med Toxic.”

Säger Eva Rülf, chef för digital kommunikation på LRF. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden företagar- och intresseorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF:s omkring 134 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  "Sann identitet, inga kompromisser och vässade ambitioner" för David Design på ny WooCommerce

LRF har tidigare varit både en Episerver / Optimizely och WordPress open source CMS användare.