Lyssna till lean och agilts moder, gratis i Stockholm

In Kanban, Metodik, Nyheter, Scrum by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Lär er från de som myntade begreppen. Mary Poppendieck med make Tom är i Stockholm och håller i seminariet ”Challenges for the next decade – Agile and beyond” hos Crisp i Stockholm. Det är en del av det agila manifestots tioårsjubileum.

Just nu finns några platser över,  gratis.

Mary Poppendieck och Tom Poppendieck skrev boken Lean Software Development som byggde vidare på lean principles och sedermera blev en av byggstenarna till det vi idag kallar agil utveckling / agile software development. Där scrum just nu är den ledande, tillämpade metodiken.

Leave a Comment