Migrationsverket introducerar nytt tänk och arbetssätt för 6000 medarbetare

In Java, Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Migrationsverket har gått live på en ny SiteVision för sitt intranät. Migrationsverkets gamla intranät hade byggts ut under ett antal år, nytt innehåll hade tillkommit i snabb takt och det var dags för en förändring. Inte bara tekniskt, kunden ville även effektivisera kommunikationen och arbetssättet internt menar nya partnern Soleil.

I våras kunde Migrationsverket lansera det nya intranätet för sina 6 000 medarbetare.

” – Vi har ett helt nytt tänk kring hur vi exponerar våra nyheter och vi använder även grupper mycket mer för att få ut information. I vår förstudie var det tydligt att behovet av att kunna prata med varandra, skapa grupper, kommentera eller ställa en fråga var viktigt för användarna. Det har varit ett mindset att förändra lika mycket som ett tekniskt projekt. Att gå från envägskommunikation till nya möjligheter med dialog och ”släppa ordet fritt” kräver mod från en så stor verksamhet. Här upplevde vi stort stöd från vår kommunikationsdirektör under resans gång och hela högsta ledningen som var ense om att det var tillit som var vägen framåt.”

Säger Matilda Lundvall vid myndigheten. Hon fortsätter:

” – Vi lyckades få ihop projektet inom budget och deadline, dessutom kunde vi uppfylla alla våra mål men det var en del kompromisser som behövde göras under vägen. Vi hittade arbetssättet ganska sent, men det svetsade också samman gänget väldigt mycket när vi väl fick det att fungera.”

Pulsen stod för Migrationsverkets externwebb på samma plattform.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Semcon lanserar Aleido, bolag inom "digitala eftermarknadslösningar" med 850 anställda

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss