Möbelföretaget byter plattform efter nio år, satsar på Litium med PIM

In litium, E-handel, Nyheter, PIM by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Göteborgsföretaget Tibergs Möbler har just handlat upp en Litium SaaS e-handel för att skapa en enklare hantering av ett komplext produktutbud samt för att få en flexiblare och snabbare e-handel. Det inför att Tibergs Möbler går upp på ett decennium med e-handel. Men den tidigare e-handelslösningen hade man växt ur.

”– Vi arbetar med ganska komplicerade produkter i jämförelse med många andra webbutiker – det är många olika val som ska kunna göras, olika varianter och konfigurationer av en och samma produkt, exempelvis. Tidigare har det tagit alltför mycket administrativ tid i anspråk att lägga till nya och uppdatera befintliga produkter med ny information och vi vill nu kunna lägga den tiden på mer säljdrivande och utvecklingsfokuserade insatser. Vi tilltalades därför av Litium eftersom PIM-systemet som ingår innebär en betydligt enklare hantering av alla produktrelaterade flöden.”

Säger Frida Tiberg, marknads- och inköpschef. Fokus på den nya lösningen låg på förenklad hantering av produktutbudet. Lösningen skulle även enkelt kunna integrera med affärssystem och övriga system för e-handeln. Det skulle även finnas en integrerad PIM lösning.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  B2B e-handlare om AI, kundresemappning och synen på framtiden