Nästan 1 av 3 företag planerar fasa ut sitt CMS under 2021

In Content Marketing, CXM, Headless / Decoupled CMS, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Forrester har en egen analyssammanställning med data från flera egna Waves kallad Technographics. I den senaste Forrester Analytics Business Technographics från slutet av 2020 finns det med data både från egna DX svit genomgången, den nya agila CMS/CMSes rapporten samt andra uppgifter alla tusentals analytiker samlat på sig under senaste året. Där framkommer rätt intressanta uppgifter om hur hundratals betydande globala beställare ser på sitt CMS och sin contenthantering under 2021. Enligt Forrester planerar inte färre än 30 procent, strax under en tredjedel av beställarna att:

  1. Byta ut hela sin CMS miljö med en helt ny lösning då man tappat tålamod och förtroende för den gamla lösningen och leverantören.
  2. Byta ut hela sin CMS miljö med en helt ny lösning från samma leverantör då man måste få molnstöd / mikrotjänstestöd etc. och en modernare arkitektur.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Svitidén och svitrankingen står och stampar i senaste Forrester Marketing Suites 2022

Det är höga siffror som kan kommit av många CTO, CDO och CTO som i pandemin isolerat CMS-delen som en stor flaskhals i varför egna digitaliseringen går för trögt och vad som måste förändras.