NoA slår ihop två av de egna byråerna

In iPhone, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

NoA är definitivt mer inne på konsoliderings- och ”ett varumärke”-idén, i förhållande till andra kommunikations- och martechnätverk i landet. Efter ett tag väljer gruppen numera allt oftare slå samman de egna, förvärvade varumärkena under samma flagg. Nu har tiden kommit för egna e-handels och ”app commerce / fintech” byråerna NoA Ignite samt senaste större förvärvet App Shack i Uppsala. App Shack och Noa Ignite slås ihop i ett gemensamt bolag under det befintliga namnet NoA Ignite. Det får runt 100 medarbetare i Sverige. Samt ytterligare 300 medarbetare i Norge, Danmark och Polen där främst NoA Ignite verkade sedan tidigare. Varumärket App Shack behålls delvis, då som namn på det nya affärsområdet för apputveckling.

0 st
medarbetare får bolaget
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

Dubbelgasellbolaget App Shack som tidigare var stationerade i Uppsala gick även in i Norge i höstas med NoAs hjälp. Under 2023 ska App Shack omsatt runt 50 Mkr med en vinstmarginal om runt 22 procent, enligt ett tidigare uttalande. För ett år sedan slogs Bkry ihop med Noa Elevate. Byråerna Bluebird och Connect slogs ihop i november 2023.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Tuffare tider leder till flod av CaaS/MaaS/Design-aaS erbjudanden från byråerna