Nordic Morning säljer ny a11y-paketering inför Tillgänglighetsdirektivet 2025

In Nyheter, Offentlig sektor, Tillgänglighet by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Samtidigt som andra koncerner och martech-hus satsar på test och utvärdering kring hur redo blivande eller existerande kunder är inom UX, upplevelsehantering och t ex sätta tillhörande KPI:er så tror Nordic Morning stenhårt på a11y och tillgänglighetspaketeringar inför 2023.

De har identifierat det kommande Tillgänglighetsdirektivet 2025 som en affärsdrivande makrohändelse för hela gruppen. Nordic Morning Group jobbar historiskt en hel del med offentlig sektor och myndighetsanpassningar genom Comprend och där är direktivet en stor händelse. Nya ”Digital accessibility readiness 2025 from Nordic Morning Group” ska snabbt ge en omfattande, analytisk genomlysning av t ex en myndighets förmåga inför den kommande lagändringen.

Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.

Tillgänglighetsdirektivet syftar till att få bort olika hinder och öka tillgängligheten och iscensätts av Regeringen. Förslaget är skapat för att röja undan hinder på den inre marknaden och öka tillgängligheten till produkter och tjänster, framför allt för personer med funktionsnedsättning. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 28 juni 2025. Nordic Morning säljer sin nya a11y-paketering inför Tillgänglighetsdirektivet 2025 under event som SIME hösten 2022.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Låt Digiday Tech Awards avgöra vilka plattformar som ska in i er martech-stack

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss