Nya utmaningar för Open Source CMS

In Gratis, Nyheter, Open source PHP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comments

Stephane Croisier på Jahia har liksom många andra i USA delgivit sina åsikter kring var Open Source CMS står idag. Liksom alla, tom. Microsoft, anser han att Open Source CMS har potentialen att verkligen förändra hela CMS-marknaden.

Han konstaterar även att, liksom ”greenwashing”, har Open Source blivit ett värdeord som missbrukas av alla möjliga properitära aktörer. Inte minst i Sverige.

Men mer intressant i hans debattinlägg är att han även listar de nya utmaningar han tror Open Source CMS står inför:

  • Balansera den roll individer inom Open Source CMS communities ska ha, jämfört med betald och professionell CMS-personal/konsulter.
  • Differentiera teknikerns behov av en flexibel innehållsplattform från alla andras krav på en lösning som fokuserar på just innehållshantering.
  • Bestämma vart gränsen går gällande massamarbete i en redan överfull marknad.
  • Hantera den snabbväxande och röriga uppkomsten av nya mashuplösningar, contenttyper och/eller Sociala/Enterprise 2.0 tekniker.
  • Hitta rätt Open Source affärsmodell och typer av värderingar, som gör alla parter nöjda.

Kommentarer

  1. Problemet som open-source tampas med och alltid kommer ha problem med är att ha en ordentlig styrning. Demokrati är jättebra, men det krävs fortfarande ledare – och så är det även inom open-source sfären. Jag tror inte att det största problemet är hantera nya tekniska utmaningar, utan snarare att behålla god struktur. Drupal, t.ex. är ett oerhört bra CMS på väldigt många sätt – möjligheterna som det ger är otroliga och jag tror knappt att något CMS kan mäta sig på modul och funktionalitetsfronten. Däremot är det ett krångligt system som har hög inlärningströskel, och som konstant trevar mellan att vara ett framework eller vara ett lätthanterligt ”plug and play” system.

    I framtiden tror jag vi kommer se fler affärsmodeller som utmanar de vi har idag. Det kommer behövas fler projekt i stil med Acquia och Open Atrium.

Leave a Comment