OSSCubes flora av Drupal offshore tjänster

In Drupal, Nyheter, Offshore development by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Drupal CMS 7-nischade outsourceaktörer har börjat bli bättre på att definiera de tjänster de gärna hjälper till med i olika Drupal-projekt.

OSSCube med konsulter i Indien är en av dessa. De har mejslat ut följande tjänster för globala kunder:

Certifieringar? Indierna brukar vara duktiga på sådant. Jorå:

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  AI överallt på årets stora Drupal Drupalcon, KitKat och Jägermeister på stora scen

Leave a Comment