Personalisera webben efter hur extravagant eller plikttrogen besökare är

In Adobe AEM, AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM, E-handel, Marketing Automation, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Har ni 7-8 olika webbplatsdesigner som passar olika karaktärsdrag liggande på lager? Nej, inte anpassningar efter olika demografiska egenskaper eller besökarbeteenden, men karaktärsdrag!

Adobe berättar under Digital Summit 2016 att en framtida utrullning av Experience Manager kan komma att förses med PersonalityAI karaktärsanpassningar såsom:

  • Öppenhet
  • Samvetsgrann/plikttrogen
  • Extravagant
  • Godtycklig
  • Etc.

Exemplet är jämnåriga Ozzy Osbourne och Simon Cowell, som även delar samma etniska tillhörighet, inkomst etc. Men som ändå är väldigt olika som personligheter.

Dessa egenskaper läggs till per kundwebb och adderas sedan till andra personaliseringsvariationer i Adobe Target. Därefter kan kunder, Fossil (en befintlig Adobe Experience Manager och IBM Websphere Commerce användare) hade delat med sig av sin sajt som exempel, definiera olika typer av mer ”vågad” design för olika typer av kunder.

Har en karaktärsanpassning aktiverats på en webb ska den även kunna användas på återkommande användare, utan inloggning. Tekniken ska även kunna baseras på Twitter Oauth data som går in och läser av en användares flöde för att anpassa PersonalityAI design därifrån först.

Ännu en del som påvisar varför detta inte kommer kunna förbli ett manuellt konfigurationsarbete framöver.

Egenskapen var en del av Adobe Sneaks och det är därmed inte helt säkert den kommer dyka upp i skarp version. Och det handlar om en inte helt enkel egenskap att äga som definitivt kommer kräva mer avancerad machine learning personalisering för att fungera i praktiken.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  7600 e-handelskunder svarar kring köp och kundupplevelse 2024. Personalisering överflödig, AI nämns inte alls

Leave a Comment