Personas på väg ut, machine learning och marknadsplatser gäller för personalisering framöver

In Adobe AEM, AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Att jobba med personas fungerar inte längre för Adobe. Den klassiska metoden för att redovisa olika typer av vyer och kundtyper inom Adobe Experience Manager är på väg ut, berättar Kevin Lindsay, produktchef Adobe Target (som slagits ihop med Adobe Audience) för MKSE.com.

Större kunder efterfrågar idag allt fler olika typer av personas. De vill ständigt uppdatera sig och vill samtidigt gärna stöta på mer otippade relationer och nya typer av flöden bland sina personas. Det finns inte längre samma behov att utgå från standardiserade out-of-the-box personas längre. Under 2014-2015 fungerade dessa väl för att hjälpa kundföretag med en MVP och att snabbt komma igång. 2016 är kunderna mer redo gällande vad de vill uppnå när projektet startar.

Dessutom minskar den mänskliga faktorn inom personaliseringsarbetet. Enligt Kevin skapas det hela tiden bra kundexempel där machine learning stödda persona-anpassningar inom personalisering trumfar analytikers mänskliga val kring vad en persona byggs upp av. Att låta robotar ständigt uppdatera hur många och vilka typer av personalisering som ska gälla är framtiden.adobe audience

Viktigt är även att kundresan och relationen med ett varumärke ofta sträcker sig över mycket lång tid. Därför kan inte alltför enkla personas ritas upp. Kevin tror att det krävs att logga och bearbeta en persona under strax under ett år för att verkligen lära sig om olika typer av personas.

Det passar även med arbetet med vertikaler. Olika branscher har olika kundresor och ska därmed förses med olika personas och personalisering. Och här kommer framöver aktörer sena med sitteget personaliseringsarbetet kunna få en snabb start genom att köpa in andra vertikalers framtagna standard-personas. Liksom inom big data, där det sedan 2015 redan finns en Adobe Audience marketplace för att köpa andras kund- och beteendedata, kommer indrivna personaliseringskonfigurationer för Adobe AEM troligtvis inom kort gå att sälja och införskaffa.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  7600 e-handelskunder svarar kring köp och kundupplevelse 2024. Personalisering överflödig, AI nämns inte alls

Leave a Comment