Redpill Linpro bygger hyperkommersiell Salesforce enhet

In Alfresco, ERP/ECM, Java, Nyheter, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Redpill Linpro är inte bara open source och offentlig sektor längre. Bolaget har på sistone även byggt upp en rätt kommersiell enhet kallad CX. Som främst satsar på väldigt kommersiella Salesforce CRM och säljstödsmjukvara. Till den har svenskarna på sistone rekryterat från bl a. Capgemini.

Redpill Linpro’s Salesforce team leds av Erik Ivarsson i Göteborg med en bakgrund i just Capgemini mångåriga SFDC-enhet i samma stad.

Redpill Linpro jobbar annars främst med DevOps, open source Cloud. Java-produkter och t ex Alfresco open source. Arbetsförmedlingen, Scania (som även är en större, mångårig Salesforceanvändare) och SKV är bland de större kundkontona. Gruppen finns i fyra svenska städer samt Oslo och Köpenhamn.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Salesforce köper upp Airkit.ai no-code stöd för e-handlare

Redpill förvärvade Linpro 2008 och blev därmed Redpill Linpro, de kallar sig gemensamt den största leverantören av öppen källkod i Norden.