UPS lägger ned CMO-rollen, VD vill se snabb effekt och tydligare bidrag till bolagets lönsamhet

In CXM, E-handel, Nyheter, Online Marketing, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det är 5-6 år för sent att i en PR-kampanj säga att marknadschefsrollen, CMO för gott kastas ut. Väl?

Att ersätta ordet med ”Growth” eller något mer digitalt är ju inte direkt fräscht eller nyskapande 2024. Så när UPS med hundratusentals säsongsanställda och tiotusentals i olika administrativa roller nyligen helt avvecklade egna CMO-rollen, titeln och ansvaret ligger troligtvis något annat bakom.

0 st
anställda skär bolaget samtidigt ned med
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Det är Matt Guffey som tar över, han ska fokusera på CCO (C som commercial ansvar) samt CSO (S som strategy ansvar) rollen istället.

McKinsey har nyligen författat en rapport om att CMO och CEO har svårare än någonsin att förstå varandra. Den som följer på Fournaise Marketing Group omtalade 2015-rapport om att hela 80 procent av alla VD:ar inte litar på sina CMO (respektabla 1200 CEOs var med i den undersökningen). Samtidigt som enbart 10 procent inte litar på sin viktiga CFO. Viss skillnad.

I Deloittes ”The CMO Survey” 2018 visade det sig bland 200 CMO att hela 34 procent ansåg sig och sin roll var att agera ”storytellers”. Samtidigt som enbart 20 procent ansåg sig ansvariga för att hitta och skapa nya inkomstvägar. Det hade inte heller förändrats i Deloitte ”The CMO Survey” 2021 några år senare. Då visade det sig att en klar majoritet av alla CMO inte alls kunde påvisa hur deras insatser och budgetspenderande innebar ett långsiktigt adderat värde för verksamheten.

Det är just detta som ska fått UPS att agera. Alla marknadsinsatser framöver ska vara mindre ”varumärke/brand” och väldigt mycket ”kommersiellt/sälj”. Les Binet 60/40-regel verkar kunna bli så lite som 0/100 hos transportbolaget. Nyheten kommer i samband med allmänna nedskärningar på UPS.

Även svenska Handelsbankens nya VD har drastiskt fokuserat på att göra om och kasta ut inom kommunikations- och marknadsroller som första steg i sitt nya, kostnadsfokuserade ledarskap.

Tech-koll ups.com? UPS är en större Tealium användare inom CDP, tagging osv. Bolaget har även Salesforce för markpersonal mobilt, CRM, CPQ och HCM allt i ett större samarbete med Amazon AWS.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Svitidén och svitrankingen står och stampar i senaste Forrester Marketing Suites 2022