NoA:s Salesforce-byrå dubblar, total tillväxt 20 procent

In CXM, E-handel, Marketing Automation, Nyheter, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Resume har pratat med NoA:s VD Jonathan Pettersson om senaste bokslutet. Där framgår att nya storkonton på kundlistan som valt nyttja fler än en byrå är gamla Åkestam Holst-kontot SAS, PostNord, Arelion (före detta Telia Carrier) och norska Orkla. Samt att Salesforcesatsningen i förvärvet Axenon dubblat sin omsättning till hela 44 Mkr under NoA flagg. Totalt har NoA nått en tillväxt på 20 procent. Koncernen som helhet ökar sin byråintäkt från 371 miljoner till hela 441 miljoner kronor, en ökning på omkring 19 procent. Rörelseresultat (EBIT) blev 2021 58 mkr (38 mkr).

Peregrine och Proletar (NoA Connect) har däremot minskat sin lönsamhet under den norska byrågruppflaggen. Det är även de byråer där ledningsomsättningen varit störst senaste året. Thomas Høgebøl trodde sommaren 2020 att NoA Connect skulle stå för 30 procent av gruppens omsättning. Idag är digital marknadsföring 8 procent av gruppens byråintäkt.

I The North Alliance i Sverige ingår åtta byråer: Åkestam Holst, Bold, Ignite, Connect, Noa Consulting, BKRY, Axenon och North Kingdom.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Oscar Jacobson byter e-handelsplattform, in med NoA Ignite och Centra