Relevans och personifiering viktigast för STOKAB i nytt intranät

In Intranät, Java, Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision, Teknik by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Cybercom berättar att STOKAB sökte ett nytt intranät med fokus på personifiering och individen. Valet föll därefter på SiteVision. Tillsammans har kund och leverantör därefter utvecklat ett socialt intranät som ska låta medarbetare skapa sin egen personliga yta på startsidan och själva välja vad de vill se.

Röd tråd ska vara relevans och personifiering. Till lanseringen skapades även en introduktionsfilm, som startas automatiskt när nya användare loggar in, för att guida STOKABs medarbetare i hur de enklast använder sitt nya intranät.