Riksrevisionen ville minska konsultberoendet, byter från Episerver till Sitevision

In Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Consid har lanserat ännu en ny myndighetsreferens på en av favoritplattformarna, Sitevision Cloud. Det är Riksrevisionen som har uppgraderat sin webbplats med ny design, delvis nytt innehåll och med enklare vägar till den information besökarna efterfrågar. Mål med projektet var utökad tillgänglighet samt bättre anpassning av webbplatsen för mobila plattformar.

Riksrevisionen genomförde ett strategiskt viktigt plattformsbyte när man i samma veva bytte från Episerver CMS till SiteVision för att bli mindre konsultberoende och skapa bättre möjligheter att på egen hand genomföra enklare utvecklingsinsatser och lägga till ny funktionalitet.

”– Vi är en förhållandevis liten myndighet med begränsade resurser, så för oss har det varit angeläget att växla in på ett utvecklingsspår där vi kan dra nytta av standardiserade moduler och förenklad versionshantering. En annan nödvändig förflyttning har varit att göra vårt innehåll mer lättillgängligt via mobila enheter.”

Säger Per Ringsäter, projektledare och webbansvarig på Riksrevisionen. SiteVision Cloud används för att möta dagens risker och de krav som ställs på myndigheter och deras webbplatser.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Hälften av Sitevision Awards 2022-finalisterna jobbar med Consid