Union to Union väljer samma CMS som alla fackförbunden

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Kollektivavtalsanslutna Awave beättar att de under sommaren har tagit fram en ny Drupal 7 lösning åt Union to Union. Organisationen samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det fackliga utvecklingssamarbetet. De svenska förbunden kan genom Union to Union stötta ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i lika många länder.

En mer tilltalande design togs fram och gränssnittet gjordes snabbare. Dessutom byggdes en implementering mot SIDA in för att kunna ladda in aktuella uppgifter från pågående projekt.

Union to Union är ett av många fackförbund som valt Drupal de senaste åren (ST, Kommunal, DIK och Unionen m fl).