Myndigheterna: Sänk ert 395 SEK IT-timpris, annars är ni ute på 30 dagar

In Nyheter, Offentlig sektor, Salesforce, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Update: Samma dag som det framgår det fortfarande finns stort intresse av att anställa inom IT-sektorn i Sverige (53 procent av IT-arbetsgivarna vill anställa enligt Manpower Groups Arbetsmarknadsbarometer) kommer tristare nyheter för de aktörer som fokuserat på den offentliga affären.

0 SEK
per timme ska ned med 5-15%
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Flera myndigheter och aktörer inom offentlig sektor vill minska egna tim- och totalkostnaderna för IT och nu framförallt på konsultsidan. Annars kommer de avsluta ramavtal och kontrakt i förtid samt välja andra, billigare leverantörer. Eller anställa själva, vilket ska gått lättare en trott, menar beställare inom sektorn. En av dessa är Skatteverkets CIO Peder Sjölander samt CTO Jerker Moberg, skriver IDG under onsdagen.

Peder Sjölander, som haft rollen i fyra år och kommer ifrån en handlingskraftig vardag på Migrationsverket, vill omgående se lägre timpriser. Tolv procent i snitt är en summa som nämns i ett brev till leverantörerna. Annars är konsulterna ute efter 30 dagar. Den typen av drastiska besked och beslut är ovanliga inom det offentliga Sverige. Men en direkt reaktion på hur krävande tider kräver nya metoder även hos statliga beställare. Skatteverkets peng ska istället gå till licenser (som de anser blivit mycket dyrare) och för att slippa helt sparka ut och banta i egna konsultleden.

En av licenserna Skatteverket kan syfta till, som erkänt har blivit dyrare senaste åren, är den Salesforce Mulesoft (av Redpill Linpro) myndigheten använder sig av. Skatteverket är även en CMS/CX-kund till svenska Sitevision (traditionellt inte lika dyra licenser) seden flera år tillbaka.

Ett avsked av en ramavtalad konsult i svensk offentlig sektor kan sedvanligt innebära 3-9 månaders utdragna förhandlingar, därefter helgande av befintliga år i ramavtalet och därefter mellan 6-12 månaders ytterligare fakturering för hela insålda teamet i ett överlämningsprojekt. Dessutom vid nästa upphandling, som vi senast såg när Stockholms Stad skulle återupphandla leverantörer till Skolplattformen, kan under det tidigare avtalet upparbetade och inlärda egenskaper (som leverantören man vill lämna eller har kritik på besitter) bli så pass viktiga att leverantören får återkomma till uppdraget (!). Det hände med Tieto i nyss nämnda fall.

Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan väntas följa Skatteverket och ta till samma åtgärder inom kort. Myndigheter har en förkärlek för att följa varandras exempel. Efter en aktör vågat ta täten.

Vad är det då för timpriser som ska sänkas? MKSE.com skrev om det för ett år sedan, då hade nya avtal på Skatteverket just handlats upp. De som slogs om digitaluppdragen i 48 månader framöver, i en då ännu rätt välmående konjunktur, var TietoCapgemini, AFRY/ÅF Digital solutions, Knowit och Prime. Vinnare och föredragen partner för konsultuppdragen blev IT-bolaget Knowit med ett snittimpris om 395 SEK/timme. Därefter kom Tieto med ett snittimpris om 540 SEK, hela 37 procent mer i timmen. Även premiumleverantörer som Prime lade sig på 540 SEK/timme. Så det är inga höga prisnivåer som Skatteverket ska ned ifrån med tolv procent i snitt.

Även jättebeställare som Telia ska i många fall hamnat under, redan tidigare hos leverantörerna impopulära priser, som 700 SEK/timme. Nu även för mer specialiserade och seniora roller. Priserna ska snarare närma sig 600 SEK/timme i senaste tidens förhandlingar med pressade leverantörer. Sveriges största IT-beställare som H&M och IKEA har även de passat på att ställa sina jätteleverantörer mot varandra i den lucka för förhandlingar inför kommande åren som öppnat upp sig 2024.

Det innebär utmaningar för IT-konsulterna som sitter med stigande löner, kraftigt ökade hyreskontakt, ökade kostnader för allt material och förmåner samtidigt som egentligen ingenting blivit billigare.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Salesforce prissättning och kultur ifrågasätts av experter