Så ser svenska Salesforce på innehållshantering, Content mycket viktigt

In CXM, Hubspot, Nyheter, Salesforce, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Salesforce verkar bestämt sig för att inte investera mer i avancerad innehållshantering och CMS än samarbeten. Vid TrailheadLive i Stockholm under tisdagen, som besöktes av en imponerande skara av 2400 stycken deltagare, berättar Salesforce norden-VD Baman Motivala åter igen att Sitecore är ett av de viktiga samarbeten bolagen ser fram emot under 2018/2019.

”Because content management is a really massive part when it comes to the management of the customer experience. It’s all about producing the right content at the right time”

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  19 nya sätt som Slack integrerar med Salesforce

Salesforce verkar inte ha på agendan att skapa en publiceringsdel inom egna Marketing Cloud själva. Något som konkurrenten Hubspot nosat på med egna Hubspot Web. Sitecore ska därmed troligtvis få sköta främst de klassiska WYSIYG, språkflöde och workflow-bitarna inom CMS och upplevelsehantering åt Salesforce eftersom de själva sitter på större erfarenhet och kunskap inom personaliserings- och datainsamlingsdelarna.

Det andra samarbetet är tillsammans med Google där främst Salesforce-data kommer att dyka upp på flera olika sätt i Google Analytics 365 lösning.