Så väntas lagarna och straffpåföljden i AI (AI Act), IoT (Data Act), DMA Marketplace och DSA Sociala Medier påverka Sverige

In Analys / Statistik, API, CDP, DMP, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Först hände direkt ingenting med GDPR. Det var mest lösa rykten och hot om de procentuella böterna som skulle kunna drabba större aktörer. Processer som Schrems-II fick däremot 2021/2022 många att utvärdera vad som faktiskt kan läggas i molnlösningar. De närmaste åren kommer flera nya, digitala ramverk från EU att träda i kraft. Syftet är att säkerställa konkurrensen på marknaden, positionering säkerhetspolitiskt och rättigheter för EU-invånare – och detta kommer att ställa nya krav på företagen. De nya lagarna och ramverken som får direkt påverkan på det svenska näringslivet gäller allt från reglering av AI (AI Act) till IoT (Data Act), globala marknadsplatser (DMA), internetaktörer och sociala medier (DSA). Även en skärpt säkerhetslagstiftning som träffar många nya leverantörer (NIS 2), samt krav på hållbar bolagsstyrning och Green Deal kommer att införas.

Alla svenska kunder som handlat upp Contentful på sistone hittar ni i MKSE.com dagligen uppdaterade Contentful-sektion. Läs allt här.

”– Genom att redan nu förbereda för de nya lagstiftningarna i processer och produkter är man redo att vinna affärer när de börjar slå igenom.”

Säger Sofia Edvardsen, grundare och partner på den affärsjuridiska byrån Sharp Cookie Advisors i ett uttalande. EU vill slå vakt om förtroendet för digitala tjänster genom de nya lagarna. De ska ställa krav på ökad transparens och kontroll till slutanvändaren, samt förbjuder oönskade former av tillämpning av exempelvis AI-funktionalitet. Till dessa lagar ska EU även ha kopplat en mer enhetlig och kraftfull tillsyn med förbud och böter, likt den i GDPR.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Tombolahjul, egna valutor, beslutsstress och röststyrd MR-design - E-handelsinnovation 2023 via Kina