Sandberg Trygg och Kodamera levererar till Finanskompetenscentrum

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Finanskompetenscentrum har nyligen fått en ny webbplats som tydligare talar till målgruppen – potentiella och befintliga medlemmar. Designen har tagits fram av Sandberg Trygg och Kodamera har stått för utvecklingen.

Den nya webben ska göra det enklare att presentera och hantera event, samt tillgängliggöra information och bättre uppmana målgruppen att ansluta till gemenskapen. Kodamera har valt att lägga allt på en Drupal 8.

Föreningen Finanskompetenscentrum drivs av Business Region Göteborg (BRG) – verkar för att utveckla finanssektorn i Göteborgsregionen. Verksamheten fungerar både som ett forum för medlemmarna och ett språkrör utåt i viktiga frågor.

Leave a Comment