SAP hybris släpper Customer Experience tillägg

In CXM, E-handel, Nyheter, Online Marketing, SAP Commerce Cloud by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Customer Experience i ett produktnamn av SAP hybris? Ni visste det bara var en tidsfråga.

SAP har för sitt dyrköpta e-handelsäventyr nu skapat nya ”SAP hybris-verktyg” som enligt företaget på ett kraftfullt sätt ska hjälpa kunder att skapa kombinerade kundprofiler, e-handelsplatser och gemensamma nätplatser. Ansvariga personer, inventarier, leveranskedjor, priser och kunder ska bättre länkas ihop. Hybris och SAP CRM har kopplats samman i molnapplikationer som färdiga lösningar.

”Customer Experience” verktygen är:

SAP hybris Profile – Där alla interaktioner, sammanhang och beteenden samlas och ger en dynamisk profil över kunder och deras köpvanor.

SAP hybris Customer Experience – Visualiserar all kundhistorik och kommer att bestå av ett system för snabb innehållshantering (CMS). Lösningen ska enkelt kunna integreras med andra SAP hybris-lösningar.

Vi har mer på samma ämne:  Carlsbergs B2B Commerce på SAP och Sitecore räddade bolaget under Covid-19

Leave a Comment