Science Park går live på ny digital plattform och ID

In Nyheter, Open source PHP, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

För omkring ett år sedan ska Science Park Jönköpings län tagit ett första nytt steg mot en förnyad digital tillvaro för bl a nya sciencepark.se.

0 SEK
går att söka i såddkapital från SP
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Nya www.sciencepark.se har som mål att stärka Science Parks roll som en katalysator för innovation och entreprenörskap. I teamet bakom lanseringen syns bl a Knowit Experience i Jönköping som ska ha projektlett samt skött förstudie och utrullning/lansering. Science Park Jönköpings län vill ta sig an framtida samhällsutmaningar med olika typer av innovation.

Det är en WordPress CMS med Yoast som tagits fram.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Granitor handlar upp ny innovations, SEO, UX och digitalpartner