Set Up köper in nya digitala lösningar av Euvic

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Set Up’s som jobbar med att genomföra säkerhetsanalyser och inspektera fastigheter med avseende på fysisk säkerhet som säkerhetsdörrar, larmsystem, CCTV och mer har handlat upp nya digitala lösningar av Euvic. Bland annat en app som kan effektivisera för användare med:

0 Mkr
omsätter Euvic idag

 

Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.

  • Produktbank
  • Sökfunktion
  • Flexibelt och lättanvänt användargränssnitt
  • Kategorisering
  • Dokumenthantering
  • Rapportering

” – Euvic har varit enkla och flexibla att samarbeta med. Tillsammans har vi arbetat fram en digital produkt med god kvalitet som hjälper våra säkerhetskonsulter i sitt arbete. Vi kommer fortsätta arbeta med Euvic för vår digitala produktutveckling då de är en bra partner till mig som produktägare.”

Säger Robert Trouin Projektledare IT och digitalisering i ett uttalande. Set Up är ett konsultföretag som erbjuder stora och mindre företag, myndigheter, och organisationer en strategisk partner under hyreskontraktets hela livscykel. På webben jobbar Set Up med webbess.se hemsidetjänst.