Sharepoint för Intrums intranät samt för 1000 man stort statligt bolag

In ERP/ECM, Intranät, Nyheter, Office 365 SharePoint Online, SharePoint MOSS 2007 by edenstromLämna en kommentar

Meri Mäkkylä valde Sharepoint MOSS 2007 när Intrum Justitia byggde sitt nya intranät. Leverantör vart Björn Bemgårds Precio.
sharepoint 2010
Målsättningarna för intranätsprojektet var bland annat:

  • Att skapa en tydlig struktur med gemensam förstasida innehållande både lokal information som är relevant och lockande, samt länkar till lokala verktyg som är nyttiga för användarna.
  • Att skapa lättanvända och funktionella samarbetsytor för både funktioner och projekt.
  • Att migrera all information från det gamla intranätet (efter rensning).
  • Förbättrad och mer lättillgängligt corporate directory för att underlätta interna kontakter över gränserna inom koncernen.
  • Ny layout (logga och nya färger) enligt den nya företagsidentiteten.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Trygg-hansa väljer ny plattformsleverantör, lämnar custom-lösningar

Som externt CMS har Intrum Justitia en RedDot 7.1 där undertecknad varit projektledare för bl a svenska, finska, danska och corporate implementationerna.

I mars 2009 släpper storkonkurrenten inom svensk MOSS-utveckling, Fishbone Systems (som nu,era skryter med att stå bakom runt 100 Sharepoint uppdrag) ett nytt uppdrag. Ett statligt ägt företag med knappt 1000 anställda har anlitat Fishbone Systems för att specificera och utveckla ett nytt ledningssystem i Sharepoint MOSS 2007.

Under fjolåret gjorde Fishbone ett hästjobb med TetraPak’s externwebb på MOSS 2007 (med integrerad e-handel).

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Cognizant vinner större digitaliseringsuppdrag för Intrum

Leave a Comment