Sigma myntar begreppet ”Unified Commerce” handel

In CXM, E-handel, Nyheter, Omnikanal by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Sigmas Henrik Skinstad och Carl Magnus Svensson (Maverick by Sigma) har format erbjudandet ”Unified Commerce” (UC).

Detta då Sigma anser att det fysiska och digitala måste fungera bättre ihop samtidigt som de hänvisar till modern teknik, trender och metoder för att uppnå en mängd önskvärda effekter.

Sigma hänvisar till sina många expertisområden samtidigt som man menar att det krävs en bred kompetens för att lyckas inom Unified Commerce. Exempelvis: PIM (Product Information Management), ehandel, CMS, affärssystem, betallösningar, kommunikation, Internet of Things, BI, kundupplevelse, kundlojalitet och Crowd.

Sigma säger att Unified Commerce kan användas för att skapa: effektiva interna processer, sänkta kostnader och sänkt risk, ökad kvalitet och lojalitet, breddad målgrupp, minskad ”time to market”, mer virala affärer, etc.

Sigma hoppas kunna göra stor skillnad med små medel:

”- Sigma är unikt på det sättet att vi kan hantera olika tekniknivåer med en samtidig förståelse för helhet och fungerande processer. Det handlar om att koppla samman systemen och fånga in det kommunikativa och mänskliga mötet som idag sker i alla kanaler.”

Anser Carl Magnus Svensson.

0st
anställda finns på Sigma enligt senaste siffrorna

Leave a Comment