SiteVision slår ut Drupal på Kammarkollegiet, ny webb och intranät

In Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Sex år efter att Kammarkollegiet valde Drupal CMS för både externwebb och intranät passar man på att byta ut båda två plattformarna igen. Denna gång till en svensk SiteVision lösning. Under 2019 väntas Kammarkollegiet lansera sina nya webbplatser och ett nytt Social Collaboration intranät.

Drupal-leveransen 2012 stod Happiness för. Kammarkollegiet.se använde även dessförinnan en Drupal 6 lösning.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Skakigt när Riksidrottsförbundet kastar om CMS, rekommenderar sju olika plattformar

Kammarkollegiet är en myndighet med mer än 35 uppdrag av regeringen. Ett av huvuduppdragen är att ständigt effektivisera den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.