Softhouse köper bolag inom bank- och försäkringssektor DevOps

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Softhouse har tagit över Conevo, Contribute to Evolution, med konsultteam i Stockholm och Uppsala i en ny satsning på att stärka den egna expertisen inom systemutveckling, arkitektur och DevOps inom bank- och försäkringssektorn.

Softhouse vill utöka sitt produkt- och tjänsteerbjudande inom bank- och försäkringsbranschen

” – Softhouse ser samgåendet med Conevo som ett strategiskt viktigt steg för att bredda vår expertis och vår tjänsteportfölj. Allt börjar med människor och att vi ligger nära varandra kultur- och värderingsmässigt har varit avgörande. Conevos starka kompetens inom bank och försäkring kommer vara av stort värde för oss när vi strävar efter att fortsätta leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder.”

Säger Sara Mårtensson, koncernchef för Softhouse.