Sopra Steria vinner Sveriges Television, Sveriges Radio och Covidbevis

In CXM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Efter att ha vunnit upphandlingen att få ta fram ny tjänstedesign (service design) för Sveriges Radio och högaktuella Covidbevis.se visar svenska Sopra Steria upp ännu en större tjänstedesign-”win”. Allt efter förvärvet av EGGS som skapade en ny 300 man stor UX/service design enhet.
Det är Sveriges Television som valt Sopra Steria efter en upphandling gällande leverans av kategorin ”Tjänstedesign” (behovskartläggning, effektkartor, användarresor, facilitera innovation, förenkla arbetsflöden och processer) till Sveriges Television i 24 månader framöver.

Sopra Steria blir ramavtalspartner tillsammans med hela fyra andra IT-leverantörer. Sopra Steria har tidigare samarbetat med SVT, men då inom områden som projektledning, backend-utveckling samt testning. genom flera delar av organisationen.

– Det känns väldigt kul att vi har fått utökat förtroende av SVT med att leverera inom tjänstedesign. Tjänstedesign och business design är områden som vi ser blir allt viktigare för organisationer för att kunna lyckas med digitalisering och hållbar affärstransformation. Att vi får vara med och bidra till SVTs satsning inom området känns otroligt roligt och spännande.”

Säger Lars Engblom, ansvarig för affärsområdet Digitala kanaler på Sopra Steria. Sopra Steria har 2 800 medarbetare, varav 180 personer jobbar inom design och användarcentrerad innovation.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Radiohjälpen handlar upp Contentful headless, ska klara av högt besökstryck