Spendrups förändrar alla processer för sälj- och kundupplevelse, inför Salesforce Service Cloud

In CRM Customer Relationship Management, Nyheter, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Stretch har i början av året genomfört två större Salesforce-implementationer hos nya kunden Spendrups. En bra kundupplevelse för Spendrups ska innebära proaktiv och effektiv service där kunden snabbt får hjälp med sitt ärende oavsett vem han eller hon pratar med hos leverantören. Uppdraget delades in i dels implementation av Salesforce Service Cloud och anpassning av lösningen för att stödja Spendrups säljprocess.

Spendrups ville erbjuda sina kunder bättre service och samtidigt effektivisera sina interna verksamhetsprocesser. De ville samla grundläggande kundinformation i ett och samma system och minska manuellt arbete i form av e-post och telefonsamtal. För bästa möjliga kundservice var det viktigt för Spendrups att i det gemensamma systemet kunna få en enkel översikt kring vem kunden varit i kontakt med tidigare samt vilken information som kunden har fått. Denna översikt skulle även vara till stöd för medarbetarna, som då skulle få möjlighet att förbättra och effektivisera det interna samarbetet.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Telia och uppköpta mediebolag som C More steppar upp egen Marketing Automation satsning

Den framtida CRM-lösningen utgick från att skapa ett affärsvärde för kunden. Den nya Salesforce Service Cloud-lösningen ska gett en bättre kundöversikt och möjlighet till effektivare processer. Lösningen ska också ha bidragit till nöjdare medarbetare och bättre avdelningssamarbete inom verksamheten.

Säljprocessen förändrades genom att den strömlinjeformades för alla säljare. Spendrups säljare skulle mer enkelt kunna följa upp olika kundaktiviteter som exempelvis antal kundbesök eller säljsamtal. Verksamheten ville minska det manuella uppföljningsarbetet och erbjuda sina säljare möjligheten att spara viktig kundinformation i ett gemensamt system. Spendrups ville även underlätta för nyanställda säljare att snabbt kunna läsa sig in på vad som sagts, gjorts och lovats mot de kunder som de fått i uppdrag att ta över.

Det ska idag vara enklare för säljarna att besöka sina kunder lagom ofta och dessutom komma väl förberedda till dessa möten. Målet är att Spendrups ska få nöjdare kunder, vinna fler affärer och såklart få nöjdare och gladare säljare.

”Äntligen har vi nu ett säljstöd värt namnet. Vi får nu hjälp att boka våra möten med rätt frekvens och kan förbereda dem väl och arkivera allt som görs med kunden. Vi kan driva affärerna framåt med hjälp av vår säljprocess som vi nu fått en bra struktur på. Bra uppföljningsverktyg kommer också att hjälpa oss att prioritera rätt framåt.”

Säger Magnus L, regional försäljningschef, Spendrups Bryggeri AB.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Spendrups eliminerar manuellt arbete i nytt e-handel och PIM-projekt

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss