Stora byråer tar allt mer, digitala trender vi kan förvänta oss i Sverige 2021

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM, E-handel, Marketing Automation, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Alltid framåtlutade Econsultancy har släppt årets Top 100 lista över de mest framgångsrika digitalbyråerna i egna hemlandet. Och de trender och fokus de väljer att införa 2020. Det finns en del intressant läsning där, speciellt eftersom Sverige sedan runt 2014 oftast valt att anamma samma typer av trender, teknikfokus, organisation/omgrupperingar och insourcing/inhouse-strategier. Med en allmän fördröjning, om i snitt 12-18 månader efter britterna.

En trend, som är osäker om den även gäller för Sverige, är att Top 10 ledarna i den brittiska byrålistan, med bjässar som Accenture Interactive (intäkter om 370 476 114 pund inom digitalt), IBM iX (intäkter om 282 044 777 pund inom digitalt), Atos Digital Services (intäkter om 251 000 000 pund inom digitalt) tar en allt större del av kakan. Top 10 står för massiva 57% av de totala intäkterna, samtidigt som de växt från 73,7m pund i snittbyråintäkt 2015 till 185m pund 2019 (+151%). De byråer utanför toppgruppen har samtidigt bara växt från 10,6m pund till 15,2m pund (+43%) under samma femårsperiod.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Specsavers ny jättereferens till Contentful, commercetools och Algolia

Top 10 står för hela 57% av alla byråintäkter inom hela den brittiska industrin. Intressant är däremot att bjässarna inte ökat sin omsättning lika kraftigt som åren innan. Enbart med runt 5% för Accenture. Däremot förväntar sig runt 90% av samtliga 100 deltagande byråer att de kommer växa under 2020.

Top 100 listan syns dessutom andra trender än inom hela det engelska landskapet. De har bara 1 procent intäkter inom kreativa tjänster, mot 5 % hos resten. Samt de har bara 13% design/bygga förmåga, mot 22% av hela byrålandskapet.

Speciellt intressant är det att ta del av de främsta sektorer som top 100 listan jobbar mot. Där dominerar FS (banker/försäkring) med 69% tätt följt av Retail (handel). Troligtvis snarlikt hur det ser ut i Sverige. Reseindustrin kommer näst på tur följt av teknik, energisektorn och bilindustrin (se bild nedan).

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss