Storebrand Fastigheter släpper webb med ”fingerskiva”

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Awave står bakom en ny Drupal webb för Storebrand Fastigheter. Den nya sajten har ett runt ”fingerskiva” utseende med sex val som automatiskt redovisas eller väljs av besökaren. Väl förberett för smarta klockor.

Storebrand Eiendom AS och dess dotterbolag Storebrand Fastigheter AB är en av de ledande kapitalförvaltarna inom fastigheter i Norden med 35 miljarder kronor i reala tillgångar under förvaltning. Teamet investerar inom fastigheter, infrastruktur och skog.

0mdr
förvaltar Storebrand Fastigheter
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Stendahls och Awaves nya ägare köper upp flera byråer

Leave a Comment