Svensk Försäkring och Pensionsmyndigheten digitaliserar

In Microsoft .NET, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Nyligen lanserade Softronic .NET-baserade customlösningen Fullmaktskollen, en digital tjänst som hanterar fullmakter inom liv- och pensionsområdet. Fullmaktskollen vill förminska pappershanteringen av fullmakter för att underlätta för konsumenter och företag.

Målet med tjänsten är att effektivisera hanteringen samt ge privatpersoner och företag en bättre överblick och kontroll. Inom tjänsten kan konsumenter och företag kostnadsfritt signera, förlänga, återkalla och få veta hur länge fullmakterna gäller. Tjänsten finansieras av de anslutna aktörerna och är kostnadsfri för konsumenterna.

Flera ska ha anmält sitt intresse för att ansluta sig redan från start.

Fullmaktskollen är ett samarbete mellan Svensk Försäkring, Svenska försäkringsförmedlares förening och Pensionsmyndigheten.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nix handlar upp ny byrå, ska revitaliseras

Leave a Comment