Svenska Amazon AWS använder Salesforce som AI chattbot och för automatiserat offertförfattande

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Amazon, Cloud / Förvaltning, CRM Customer Relationship Management, Nyheter, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Under svenska Salesforce Essentials stod svenska representanter från Amazon AWS på scen. De båda aktörerna har jobbat tillsammans sedan mer än ett decennium inom CRM och säljstöd. Och med Amazon AWS molntjänst är de på senare år även till stor del beroende av varandras tjänster.

Sverigeaktuella AWS, snart med lokala enheter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm (så även svensk FSI/bank och offentlig sektor ska kunna ta molnet till sig), växer snabbt i landet. De berättar att de är måna om att jobba aktivt och kontrollerat med sin ny- och merförsäljning.

Utöver det vanliga CRM-stödet berättar AWS att de sedan ett tag tillbaka låtit Salesforce AI Einstein stödja säljare i en senare fas genom att hitta tidigare molnofferter och, baserat på dess konvertering för en viss kundgrupp, föreslå liknande offerter. Så mycket som 75% ska därmed kunna återskapas och effektiviseras av offertförfattandet. Allt med AI givetvis även baserat på den industri kunden är verksam inom och vilken typ av molnprodukt det är som ska säljas.

I eftersälj- och supportfas med en inbokad kund kan berättar AWS sedan även hur de låtit Einstein AI agera chattbot och när en kunde har t ex fakturafrågor styrs det helt automatiserat. Men med möjligheten att koppla upp till en mänsklig dialog med sin ansvariga säljare.

Intresserade av Salesforce Sales och Marketing Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som TeliaSonera och Volvo. Kontakta oss.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  ARC och NOVA bygger egna "skrapor", plats för 1500 martech-konsulter

Leave a Comment