Svenska Bostäder pandemiuppdatertar intranät och internkommunikation med målstyrning och mätbart engagemang

In Intranät, Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Svenska Bostäder var redan hösten 2018 tidiga med att modernisera egna intranätet och internkommunikationen med grepp som “content reduction“ av hela 95% för ökad läsförståelse, prestanda och datahantering. Nu under pandemin har Svenska Bostäder fortsatt putsa på egna Optimizely/Episerver CMS intranätet, berättar bolagets Benjamin Beyene. Det uppdaterade intranätet ska aktivt förändrats för att förbättra egna medarbetarnas upplevelse och för att de skulle kunna jobba mer målstyrt.

Svenska Bostäders driver just nu igenom ett större arbete mot bättre medarbetarengagemang med hjälp av dessa mer tydliga effektmål.