Svenska Pega-projekt hackar, kompetens ska in via 12-veckors traineeprogram

In CRM Customer Relationship Management, Nyheter, Offentlig sektor, Pega by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Hur löser man den svenska kompetensbristen inom CRM-, ärendehantering och low-code på den amerikanska molnplattformen Pega Case Management?

Arbetsförmedlingen gör det med ett omfattande nytt IT-traineeprogram. Troligtvis ligger det egna kompetensbehovet, efter att plattformen valts ut av flera svenska myndigheter 2017-2020, bakom beslutet. De gör därmed hela offentliga Sverige en tjänst med färsk, lokal och svenskspråkig kompetens på plattformen. Som var ett mycket kontroversiellt tekniska val (produkten var inte ens översatt till svenska initialt) då den först började handlas upp av myndigheterna.

Användare inom svensk offentlig sektor idag är bland annat Arbetsförmedlingen och Stockholms Stad. Projekten, genomdrivna i större agila SAFe-konstellationer, är omfattande och har pågått i flera år. Plattformen började handlas upp redan 2017 hos Arbetsförmedlingen för att ersätta tidigare äldre legacy ärendehanteringssystem.

Även [ppp_patron_only level=”1″ silent=”no”]Academic Work hjälper samtidigt till med ett eget Pega studieprogram för intresserade, där unga IT-konsulter erbjuds bli Pega-konsulter på 12 veckor. Utbildningen, med liknande steg som i traineeprogrammet, ska gå att fullt genomföra på så kort tid som tre månader. Tidigare bundsförvanten Skatteverket valde en annan amerikansk lösning och har under de senaste åren istället köpt in Salesforce Mulesoft-installationer av Redpill Linpro.

Vi har mer på samma ämne:  SAP tappar 380 mdr i värde, faller 25 procent efter få molnkunder och misslyckad Covid-19 säljtaktik

Det svenska Pega Traineeprogrammet hos Arbetsförmedlingen ska fostra roller som:

  • Business Architect
  • System Architect
  • Systemtestare
  • UX- och servicedesigner

Som ska jobba med att kravställa och analysera processer inom försäljning, kundvård och marknadsföring. Samt implementera och underhålla kundföretagens Pega-lösningar med systemkonfiguration, anpassningar och felsökning och driva workshops med fokus på verksamhetens krav.

Programmet innehåller bland annat:

  • Objektorienterad programmering i Java
  • Grundkompetens för webbutveckling och SQL
  • Pega System Architect Essentials
  • SCRUM-metodik och Pega Express Delivery Approach
  • Självledarskap

Det har sedan 2017 och dessa myndighetsreferenser varit väldigt tyst om nya kunder hos svenska Pega. Utöver de tidsmässiga, troligtvis grava förseningarna hos myndigheterna sitter Pega i vissa kontroverser med beställaren Stockholms stad. Där anklagas Pega / Pegasystems och den ansvariga leverantören Tieto Sweden AB stå bakom flopprojektet och det offentliga misslyckandet Stockholms Stad ”Esset plattformen”. Ett nedlagt 0,57 mdr SEK IT-projekt som skulle stödja familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Projektet fick bryskt avbrytas och läggas ned efter att 0,3 mdr SEK av budgeten avverkats.

Vi har mer på samma ämne:  Curamando passerar halvmiljarden. Byter namn till ARC, köper vinstdrivande managementkonsultbolag för tresiffrigt antal miljoner

Arbetsförmedlingens tidigare ansvarige för Pega projekten Johan Gabrielsson (Head of/Avdelningschef Data Science and Digital platforms) med en bakgrund i Accenture lämnade i somras för en liknande roll hos OKQ8. Det efter han uttalad sig väldigt positivt i våras om Pega-projektens framfart.[/ppp_patron_only]