Swedish Match slår ihop R&D och Marketing i ny innovationsenhet

In CXM, E-handel, litium, Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Swedish Match har i mars månad slagit ihop sin tidigare centrala marknadsföringsfunktion tillsammans med den egna R&D enheten. Den nya organisationen kallad Innovation Centre i Stockholm ska hela ha anpassats efter en ny marknads- och konkurrenssituationen med t ex ökade krav på bra martech-stöd.

Swedish Match skriver de behöver stärka sin innovationstakt och våra innovations- och marknadsföringsprocesser för att bli mer konsument- och varumärkesorienterade. Innovation Centres övergripande roll och mål ska vara att utveckla konkurrenskraftiga innovationer som stödjer hållbar och lönsam tillväxt i linje med varumärkesstrategier och divisionsmål. Varumärkesportfölj inom snus- och nikotinprodukter ska stärkas.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  IKEA släpper Cirkulärbutiken e-handel med Salesforce, ContentSquare och Optimizely

Som det låter samlas flera funktioner under ett och samma tak. I Innovation Centre landar även t ex Brand & Insights-teamet med egna Data Analysts och Data Scientists.

Optimizely / Episerver CMS användaren Swedish Match har valt IVEO som byrå nyligen. dessutom har Swedish Match SMD handlat upp litium Cloud e-handel.