Trots minus 54 Mkr i resultat inga större problem på Accenture Song

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Tidigare prisbelönta och lönsamma byrån Hjaltelin/Stahl kan vara del av en styckning och uppdelning efter namnbytet till Accenture Song i Danmark skriver Resume. Byrån uppvisar nu i januari för helåret en betydande förlust på hela minus 57,4 miljoner danska kronor, jämfört med en vinst på 13,6 miljoner danska kronor föregående år. Accenture och Accenture Song har förvisso en historik om större omstruktureringar i företagsstruktur och kultur som kan ha påverkat siffrorna. Dessutom ska större goodwillavskrivningar ha ägt rum på hela 20,9 miljoner danska kronor.

Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.

Lars Wodschow, chef för extern kommunikation på Accenture Song, kommenterar det drastiska minusresultatet med att:

” – Vi kommenterar inte lokala konton eller kundrelationer mer än vad som framgår av vår lagstadgade rapportering. Under vårt senaste räkenskapsår (slutade den 31 augusti 2022) genererade Accenture 61,6 miljarder USD i intäkter globalt, inklusive cirka 16 miljarder USD för Song.”

 

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Accenture vinner projekt för 1 miljard inom genAI och ChatGPT på 120 dagar