Vad är EPiServer XForms

In Nyheter, Optimizely/Episerver by edenstromLämna en kommentar

Fler knapeiga CMS-termer du som kund eller projektledare behöver få bättre grepp om. I samtal med CMS-projektgruppen som jobbar på den nya versionen EPiServer CMS 5 kan XForms vara ett vanligt förekommande begrepp.

XForms är W3C’s namn för att beskriva ett webbformulär med hjälp av XML. Det används på en stor mängd plattformar (PC, mobil m fl).

Idén med XForms är att separera data från presentationslagret. Till skillnad från traditionella HTML webbformulär består XForms av separata sektioner som beskriver vad formuläret gör och hur det ser ut.

Tre element i XForms är:

Presentation – ”Look and feel” av ett formulär, hur det syns på skärmen
Struktur – Formulärets layout, hur controller organiseras
Data – Data som hålls av formuläret

Leave a Comment