Västra Götalandsregionen tränar upp egen språkmodell, fördelarna med offentlig sektor AI

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Maria Vikingsson avdelningschef data vid Västra Götalandsregionen har handlat upp en offentlig sektoranpassad variant av ChatGPT. Detta via nationella centret AI Sweden.

0 Mkr
gick vinnova in med i AI Sweden
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Språkmodellen ska ha försetts med bl a stöd för att kunna fråga om vilken källa som ligger bakom feedbacken eller det skapade innehållet. Det ska även finnas en mängd andra egenskaper som lämpar sig bättre för en språkmodell utformad för offentlig sektor, menar Maria Vikingsson. Västra Götalandsregionen tränar modellen tillsammans med fem andra kommuner och regioner.

Det är tiden det tar att träna upp en egen modell som är för omfattande och komplex, menar AI Sweden. Därför är det bra att dessa modeller tas fram i grupp med flera ägare från samma sektor.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  ChatGPT får direkt påverkan på flera martech och IT-yrkesgrupper