Wunderkraut tvingas sätta bolag i konkurs

In Drupal by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comments

Det gick inte att bräcka Umbraco, Sitecore och DynamicWeb på dess hemmarknad. Drupal-konsulten Wunderkraut stänger omgående sitt Köpenhamnskontor vilket drabbar sju utvecklare och chefer.

Wunderkraut Sverige ska legat bakom beslutet att stänga den danska kontoret, trots viss kundtillväxt, enligt Amelia Berkeley chef för Wunderkraut Danmark.

Wunderkraut Sverige tyckte inte verksamheten gick tillräckligt bra. Kvarvarande kunder, som DR.dk (som även tagit in WordPress) och Köpenhamn stads intranät och webbplats (en affär värd 50 miljoner DKK), ska tas omhand från det svenska kontoret.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Johnson & Johnson köper in dyr logotype, ADs får panik

Det talas dessutom om allmän konsolidering och åtstramning på Wunderkrauts 14 kvarvarande kontor. En nesa för Wunderkraut som tidigare helst pratat om sin tillväxt som bl a DI Gasell.

I Danmark finns även 12 företag som tillsammans säljer Drupal under gemensamma konsortiet Drupal Leverandørforening. En utveckling inte helt olik den som skedde i Sverge tidigare i år.

Kommentarer

Leave a Comment